Καριέρα

Ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη

Ξεκίνα την καριέρα σου ή συνέχισε την ανοδική σου πορεία, ως μέλος της ομάδας SALAS. Είναι διαθέσιμες θέσεις, συχνά, σε διάφορα τμήματα (στα καταστήματα, στα κεντρικά γραφεία, σε μονάδες παραγωγής) και με ανάλογες προϋποθέσεις.
Βρες αυτό που σε εκφράζει και στείλε μας το βιογραφικό σου.

Είσαι έτοιμος/η να έρθεις στην ομάδα; Δες τις διαθέσιμες θέσεις παρακάτω:

AREA MANAGER

AREA MANAGER

Περιγραφή θέσης εργασίας - καθήκοντα:

Επίβλεψη των καταστημάτων με ευθύνη την συνολική εικόνα και απόδοσή τους

 • Συντονισμός και διαχείρισηι πολλαπλών καθηκόντων προκειμένου να επιτυγχάνεται η εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής στο σύνολο των καταστημάτων και να διασφαλίζεται η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία τους με βάση τους στόχους που ορίζει η Διεύθυνση.
 • Καθημερινή παρουσία στα καταστήματα
 • Έλεγχος της συμμόρφωσης των καταστημάτων με την πολιτική της εταιρείας
 • Επίβλεψη της κατάρτισης των προγραμμάτων εργασίας του προσωπικού, διαχείριση εργασιακών προβλημάτων προσωπικού και αξιολόγησή των ομάδων
 • Διασφάλιση της εφαρμογής του εταιρικού πλάνου ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων, συνεχής ενημέρωση για τις τάσεις στην αγορά και παρακολούθηση ανταγωνισμού
 • Συμμετοχή στις καθημερινές λειτουργίες των καταστημάτων όποτε απαιτείται
 • Ενημέρωση του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού για τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού και στελέχωσης των καταστημάτων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Εργασιακή εμπειρία ως Area Manager ή ως Υπεύθυνος Καταστήματος
 • Πρακτική γνώση λογισμικού ERP
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες, σύνθετη σκέψη και ταχεία επίλυσης προβλημάτων
 • Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας
 • Πτυχίο στην διοίκηση επιχειρήσεων ή σε παρόμοιο τομέα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

Κωδικός αναφοράς : AREA MANAGER

Αποστολή Βιογραφικού

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Περιγραφή θέσης εργασίας - καθήκοντα:

 • Διαχείριση αλληλογραφίας / τηλεφωνικού κέντρου
 • Οργάνωση / υλοποίηση λειτουργιών γραφείου
 • Αρχειοθέτηση και γενικά καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης.
 • Καταχώριση παραστατικών. 

Προσόντα:

 • Καλές επικοινωνιακές / οργανωτικές ικανότητες
 • Άριστη γνώση της αγγλικής
 • Άριστη χρήση MS Office
 • Δυναμισμός
 • Υπευθυνότητα.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

Κωδικός αναφοράς : ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αποστολή Βιογραφικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Περιγραφή θέσης εργασίας - καθήκοντα:

 • Οργάνωση διαδικασιών και διαχείρισης αποθήκης
 • Ταξινόμηση και διεκπεραίωση παραγγελιών
 • Παραλαβή, έλεγχος και τακτοποίηση εμπορευμάτων
 • Φόρτωση / εκφόρτωση προϊόντων
 • Διασφάλιση της τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
 • Έλεγχος αποθεμάτων και Απογραφές
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα αρμόδια τμήματα της εταιρίας
 • Άρτια σωματική κατάσταση χωρίς προβλήματα υγείας
 • Γνώσεις HACCP και ISO
 • Δυνατότητα εξαήμερης απασχόλησης

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή άλλο σε συναφές αντικείμενο
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση. Προϋπηρεσία σε εταιρία εστίασης θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν
 • Eπαγγελματικό δίπλωμα και χρήση Clark θα θεωρηθούν ιδιαίτερο προσόν
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χρήσης Η/Υ και MS Office (Excel & Word)
 • Άριστες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
 • Ικανότητα στην επικοινωνία, οργάνωση, ομαδικότητα, πνεύμα συνεργασίας και καλές διαπροσωπικές σχέσεις
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρες πακέτο αποδοχών
 • Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

Κωδικός αναφοράς : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Αποστολή Βιογραφικού

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ/ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ

Περιγραφή θέσης εργασίας - καθήκοντα:

 • Παραλαβή, έλεγχος και τακτοποίηση εμπορευμάτων
 • Φόρτωση / εκφόρτωση προϊόντων
 • Καθαριότητα αποθηκών
 • Έλεγχος αποθεμάτων και Απογραφές
 • Σωματικές δυνάμεις χωρίς προβλήματα υγείας
 • Δυνατότητα εξαήμερης απασχόλησης

Απαιτούμενα προσόντα :

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία
  εμπορίας τροφίμων ή συναφούς αντικειμένου.
 • Προϋπηρεσία σε εταιρία εστίασης θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν
 • Επαγγελματικό δίπλωμα και χρήση Clark θα θεωρηθούν ιδιαίτερο προσόν
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρες πακέτο αποδοχών
 • Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης

   

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές. Κωδικός αναφοράς : ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ/ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ

Αποστολή Βιογραφικού

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Σκοπός: Συμμετοχή σε όλο το φάσμα της λειτουργίας του λογιστηρίου, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και φορολογικές διατάξεις


Περιγραφή θέσης εργασίας - καθήκοντα:

 • Παρακολούθηση όλων των λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας
 • Παραλαβή, καταχώρηση & αρχειοθέτηση παραστατικών, που αφορούν τη λειτουργία της εταιρείας
 • Λογιστικές εγγραφές και καταχωρήσεις παραστατικών αγορών και δαπανών
 • Συμφωνία λογαριασμών γενικής λογιστικής και γενικής λογιστικής με εμπορικό  σύστημα
 • Προετοιμασία, υποβολή και πληρωμή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΜΥ
 • Έλεγχος και συμφωνία υπολοίπων καρτών, τραπεζικών λογαριασμών
 • Έλεγχος, παρακολούθηση και πραγματοποίηση τραπεζικών  ενεργειών - συναλλαγών (δάνεια, factoring, τόκοι, πληρωμές κλπ.)
 • Συμφωνίες υπολοίπων προμηθευτών και πραγματοποίηση πληρωμών
 • Παρακολούθηση όρων συμφωνητικών με  προμηθευτές – πελάτες και λήψη ενεργειών
 • Ενέργειες για την πραγματοποίηση μηνιαίου κλεισίματος
 • Προγραμματισμός εβδομαδιαίων πληρωμών προμηθευτών
 • Δημιουργία λογιστικών αναφορών
 • Υποστηρικτικές εργασίες λογιστηρίου 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 8 έτη
 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Άδεια λογιστή Α’ Τάξης
 • Πολύ καλή γνώση ΜS Office & χρήση συστήματος ERP
 • Υπευθυνότητα, προσοχή στην λεπτομέρεια και επαγγελματική συνέπεια
 • Οργανωτικότητα, ομαδικό πνεύμα και συνεργασία
 • Διάθεση για εργασία και εξέλιξη

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρες πακέτο αποδοχών
 • Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές. Κωδικός αναφοράς : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Αποστολή Βιογραφικού

ΥΠAΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Εταιρεία με πολυετή δραστηριότητα στο χώρο της εστίασης και εμπορίας τροφίμων, στο πλαίσιο διεύρυνσης του τμήματος δημοσίων διαγωνισμών το οποίο ασχολείται με τη σύνταξη και υποβολή φακέλων προσφορών σε δημόσιους διαγωνισμούς, αναζητά στέλεχος με αποδεδειγμένη εμπειρία. 

Απαραίτητα προσόντα: 

 • Τουλάχιστον 3 χρόνια αποδεδειγμένη εμπειρία στη σύνταξη φακέλων προσφορών σε δημόσιους διαγωνισμούς
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (προγραμμάτων Microsoft office)
 • Άριστες γνώσης Αγγλικής γλώσσας
 • Οργανωτικές ικανότητες και προσοχή στη λεπτομέρεια, αναλυτική και συνδυαστική σκέψη
 • Επικοινωνιακές ικανότητες (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδες και επίτευξης αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης 
   

Βιογραφικά με κωδ: DIAGONISMOI/4-2021

Αποστολή Βιογραφικού

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

Μεγάλη εταιρεία εστίασης αναζητά Διαιτολόγο – Διατροφολόγο, άνω των 35 ετών, για μόνιμη συνεργασία :

Απαραίτητα προσόντα: 

 • Πτυχιούχος, Απόφοιτος ΑΕΙ με άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία, τουλάχιστον 3 έτη
 • Σύνταξη και ανάλυση μενού και μενού με ειδικές διατροφικές ανάγκες
 • Γνώστης διαδικασιών ασφάλειας τροφίμων HASSP/ISO
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (προγραμμάτων Microsoft office)
 • Απαραίτητη η γνώση αγγλικών
 • Επικοινωνιακός, υπεύθυνος, με οργανωτικές ικανότητες, αποτελεσματικότητα και ομαδικό πνεύμα 

Βιογραφικά με κωδ: ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ/4-2021

Αποστολή Βιογραφικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Από μεγάλη εταιρεία στο χώρο εστίασης και εμπορίας τροφίμων ζητείται κύριος/α, άνω των 35 ετών ως Υπεύθυνος Τμήματος Προμηθειών :

Περιγραφή θέσης: 

Επιβλέπει και τηρεί όλες τις διαδικασίες για τη σωστή προμήθεια, τακτοποίηση και διακίνηση όλων των ειδών που απαιτούνται για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία όλων των τμημάτων της εταιρείας. 

Αρμοδιότητες θέσης εργασίας:

 • Διαχείριση υφιστάμενων συνεργασιών με προμηθευτές και πραγματοποίηση αγορών.
 • Έρευνα αγοράς, αναζήτηση προμηθευτών και σύναψη νέων συνεργασιών.
 • Σύναψη Συμβάσεων Προμήθειας και επίτευξη στόχων.
 • Διασφάλιση Ενημέρωσης Συστήματος Ποιότητάς Προμηθευτών ISO.
 • Οργάνωση και διαχείριση Κωδικολογίου Αγορών και Τεχνικών Προδιαγραφών.
 • Εισαγωγή στο σύστημα ERP & παρακολούθηση των παραγγελιών μέχρι την ολοκλήρωσή τους.
 • Διαχείριση Προσωπικού Τμήματος Προμηθειών.
 • Παρακολούθηση του κόστους των προμηθειών και βελτιστοποίηση τους.
 • Παρακολούθηση του χρόνου παράδοσης από προμηθευτές και εισήγηση για βελτιώσεις.
 • Ανάλυση και αξιολόγηση αποθέματος.
 • Παρακολούθηση των αποθεμάτων και εισήγηση για αναπλήρωση ή για δομικές αλλαγές στη διαχείριση των αποθεμάτων.
 • Συνεργασία με Οικονομική Διεύθυνση, Παραγωγή και τμήμα Δημοσίων Διαγωνισμών.  


Προσόντα: 

 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 5 έτη.
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (προγραμμάτων Microsoft office)
 • Άριστες γνώσης Αγγλικής γλώσσας
 • Τήρηση προθεσμιών, συνέπεια, εχεμύθεια και ακρίβεια
 • Επικοινωνιακός με οργανωτικές ικανότητες, αποτελεσματικότητα και ομαδικό πνεύμα 
   

Βιογραφικά με κωδ: ΤΜ.ΠΡΟΜ./4-2021

Αποστολή Βιογραφικού

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ RECEPTION

Εταιρεία, αναζητά κυρία για το τμήμα υποδοχής (reception).

Αρμοδιότητες:

 • Διοικητική υποστήριξη όλων των τμημάτων της εταιρείας.
 • Διαχείριση εξερχομένων και εισερχομένων κλήσεων.
 • Υποδοχή και Διαχείριση ραντεβού επισκεπτών και συνεργατών.
 • Αρχειοθέτηση.


Απαραίτητα Προσόντα

 • Απαραίτητη ανάλογη προϋπηρεσία
 • Άριστες γνώσεις χειρισμού εφαρμογών MS office
 • Καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη και ευγενική επαγγελματική συμπεριφορά
 • Επικοινωνιακή με οργανωτικές ικανότητες
 • Προσεγμένη, επαγγελματική εμφάνιση


Αποστολή βιογραφικών με απαραίτητα πρόσφατη φωτογραφία : 
ΚΩΔ.: RECEPTION/4-2021

Αποστολή Βιογραφικού

Στέλεχος Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας
QUALITY ASSURANCE MANAGER

Κύριος/α άνω των 35 ετών, ζητείται από μεγάλης εταιρεία εστίασης για το τμήμα διασφάλισης ποιότητας :


Περιγραφή θέσης:

 • Οργάνωση, διαχείριση & συντονισμό του Τμήματος Ποιότητας.
 • Διατήρηση και αναθεώρηση των διαδικασιών της παραγωγής, ούτως ώστε να παραμένει ικανή και επαρκής έναντι των σύγχρονων απαιτήσεων
 • Διενέργεια συχνών επιθεωρήσεων ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις διαδικασίες HACCP/ISO της εταιρείας
 • Ανασκόπηση και έγκριση των Συμβολαίων Ποιότητας (QTAs) με τους πελάτες και τους προμηθευτές
 • Συμμετοχή  στην αξιολόγηση των προμηθευτών (πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας), των εξωτερικών συνεργατών και διενέργεια επιθεωρήσεων στις περιπτώσεις που απαιτείται
 • Επικοινωνία με προμηθευτές του εξωτερικού
 • Αναζήτηση της νομοθεσίας στον τομέα ευθύνης
 • Διαχείριση  Παραπόνων/ Αποκλίσεων
 • Παρακολούθηση, διαχείριση και επικαιροποίηση του Συστήματος Παρακολούθησης των Διορθωτικών και Προληπτικών Ενεργειών που προκύπτουν από αποκλίσεις ή επιθεωρήσεις
 • Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων
 • Συγγραφή πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών εργασίας
 • Διαχείριση αλλαγών (Change Controls)
 • Μέτρηση και αξιολόγηση των δεικτών ποιότητας (quality metrics) και κοινοποίησή τους στη Γενική Διεύθυνση (Quality Management Review)
 • Διαχείριση ανακλήσεων προϊόντων
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα διαχείρισης ποιότητας και νέων νομοθετικών απαιτήσεων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας & Η/Υ
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Υπευθυνότητα, εχεμύθεια και ικανότητα επίτευξης στόχων
 • Αποτελεσματικότητα στη διαχείριση καταστάσεων υπό πίεση
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια, αναλυτική σκέψη και ικανότητα παρουσίασης δεδομένων
   

Για την παραπάνω θέση προσφέρεται: μισθός αναλόγως προσόντων, συνεχής εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης.

 

Βιογραφικά με κωδ: QUALITYMANAGER/4-2021

Αποστολή Βιογραφικού

Σύγχρονος εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας

Ο Όμιλος SALAS S.A. διαθέτει έμπειρο, συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης ανθρώπινο δυναμικό, υψηλής εξειδίκευσης & τεχνογνωσίας, άριστες κτηριακές υποδομές & δίκτυο διανομής με στόλο 50 φορτηγών/ψυγείων