Καριέρα

Ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη

Ξεκίνα την καριέρα σου ή συνέχισε την ανοδική σου πορεία, ως μέλος της ομάδας SALAS. Είναι διαθέσιμες θέσεις, συχνά, σε διάφορα τμήματα (στα καταστήματα, στα κεντρικά γραφεία, σε μονάδες παραγωγής) και με ανάλογες προϋποθέσεις.
Βρες αυτό που σε εκφράζει και στείλε μας το βιογραφικό σου.

Είσαι έτοιμος/η να έρθεις στην ομάδα; Δες τις διαθέσιμες θέσεις παρακάτω:

AREA MANAGER

AREA MANAGER

Περιγραφή θέσης εργασίας - καθήκοντα:

Επίβλεψη των καταστημάτων με ευθύνη την συνολική εικόνα και απόδοσή τους

 • Συντονισμός και διαχείρισηι πολλαπλών καθηκόντων προκειμένου να επιτυγχάνεται η εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής στο σύνολο των καταστημάτων και να διασφαλίζεται η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία τους με βάση τους στόχους που ορίζει η Διεύθυνση.
 • Καθημερινή παρουσία στα καταστήματα
 • Έλεγχος της συμμόρφωσης των καταστημάτων με την πολιτική της εταιρείας
 • Επίβλεψη της κατάρτισης των προγραμμάτων εργασίας του προσωπικού, διαχείριση εργασιακών προβλημάτων προσωπικού και αξιολόγησή των ομάδων
 • Διασφάλιση της εφαρμογής του εταιρικού πλάνου ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων, συνεχής ενημέρωση για τις τάσεις στην αγορά και παρακολούθηση ανταγωνισμού
 • Συμμετοχή στις καθημερινές λειτουργίες των καταστημάτων όποτε απαιτείται
 • Ενημέρωση του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού για τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού και στελέχωσης των καταστημάτων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Εργασιακή εμπειρία ως Area Manager ή ως Υπεύθυνος Καταστήματος
 • Πρακτική γνώση λογισμικού ERP
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες, σύνθετη σκέψη και ταχεία επίλυσης προβλημάτων
 • Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας
 • Πτυχίο στην διοίκηση επιχειρήσεων ή σε παρόμοιο τομέα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

Κωδικός αναφοράς : AREA MANAGER

Αποστολή Βιογραφικού

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Περιγραφή θέσης εργασίας - καθήκοντα:

 • Διαχείριση αλληλογραφίας / τηλεφωνικού κέντρου
 • Οργάνωση / υλοποίηση λειτουργιών γραφείου
 • Αρχειοθέτηση και γενικά καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης.
 • Καταχώριση παραστατικών. 

Προσόντα:

 • Καλές επικοινωνιακές / οργανωτικές ικανότητες
 • Άριστη γνώση της αγγλικής
 • Άριστη χρήση MS Office
 • Δυναμισμός
 • Υπευθυνότητα.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

Κωδικός αναφοράς : ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αποστολή Βιογραφικού

ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΣ / FINANCIAL CONTROLLER

Περιγραφή θέσης εργασίας - καθήκοντα:

 • Κοστολόγηση Activity Based Costing
 • Κοστολόγηση Παραγωγής μέσω Activity Report
 • Κοστολόγηση ομάδων 2 και 6, άμεσα έξοδα, κλείδες μερισμού, κέντρα κόστους
 • Κοστολόγηση πλήρης / στο κατώτατο επίπεδο ανάλυσης ανά πελάτη, έργο, δραστηριότητα
 • Διαδικασία και παρακολούθηση χαρακτηρισμού παραστατικών
 • Διαδικασίες συλλογής στοιχείων από τα αρμόδια τμήματα
 • Κατάρτιση προϋπολογισμών/απολογισμών
 • Συντονισμός στη συλλογή και επεξεργασία / ανάλυση όλων των οικονομικών στοιχείων
 • Προετοιμασία μηνιαίων / τριμηνιαίων / ετήσιων αναφορών
 • Υλοποίηση συστηματικών εσωτερικών ελέγχων

Απαιτούμενα προσόντα :

 • Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση. Προϋπηρεσία σε εταιρία εστίασης θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και MS Office, Excel Expert
 • Άριστη γνώση μηχανογραφημένων λογιστικών συστημάτων
 • Άριστες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρες πακέτο αποδοχών
 • Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές. Κωδικός αναφοράς : FINANCIAL/CONTROLLER

Αποστολή Βιογραφικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Περιγραφή θέσης εργασίας - καθήκοντα:

 • Οργάνωση διαδικασιών και διαχείρισης αποθήκης
 • Ταξινόμηση και διεκπεραίωση παραγγελιών
 • Παραλαβή, έλεγχος και τακτοποίηση εμπορευμάτων
 • Φόρτωση / εκφόρτωση προϊόντων
 • Διασφάλιση της τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
 • Έλεγχος αποθεμάτων και Απογραφές
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα αρμόδια τμήματα της εταιρίας
 • Άρτια σωματική κατάσταση χωρίς προβλήματα υγείας
 • Γνώσεις HACCP και ISO
 • Δυνατότητα εξαήμερης απασχόλησης

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή άλλο σε συναφές αντικείμενο
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση. Προϋπηρεσία σε εταιρία εστίασης θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν
 • Eπαγγελματικό δίπλωμα και χρήση Clark θα θεωρηθούν ιδιαίτερο προσόν
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χρήσης Η/Υ και MS Office (Excel & Word)
 • Άριστες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
 • Ικανότητα στην επικοινωνία, οργάνωση, ομαδικότητα, πνεύμα συνεργασίας και καλές διαπροσωπικές σχέσεις
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρες πακέτο αποδοχών
 • Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

Κωδικός αναφοράς : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Αποστολή Βιογραφικού

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Βασική Αποστολή: O συντονισμός της παραγωγής και του προσωπικού με σκοπό την επίτευξη της ομαλής λειτουργίας, την τήρηση του προγράμματος παραγωγής, την ελαχιστοποίηση του κόστους, την αύξηση της παραγωγικότητας, την διασφάλιση της υψηλής ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων μέσω της μέριμνας για την ασφάλεια και αποδοτικότητα του ανθρώπινου δυναμικού και της τήρησης των διαδικασιών

Περιγραφή θέσης εργασίας - καθήκοντα:

 • Διαχειρίζεται καθημερινά το προσωπικό, συντονίζοντας την κατανομή των κατάλληλων ατόμων στις θέσεις εργασίας με βάση τις ανάγκες του προγράμματος.
 • Παρακολουθεί καθημερινά την τήρηση της διαδικασίας παραγωγής
  (εκτέλεση συνταγών, τήρηση προγράμματος, συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ποιότητας και τις παραμέτρους παραγωγής).
 • Διεξάγει τις απαιτούμενες αλλαγές στις παραμέτρους παραγωγής ανάλογα με τις απαιτήσεις των εκτελούμενων παραγγελιών.
 • Συνεργάζεται στενά με το τμήμα διασφάλισης ποιότητας, το τεχνικό τμήμα, τον σεφ , τον διευθυντή παραγωγής , για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την διάρκεια της παραγωγής.
 • Διασφαλίζει την παραγωγή προϊόντων τα οποία είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει η εταιρεία.
 • Προτείνει βελτιώσεις εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και παραγωγικών διαδικασιών της μονάδας του.
 • Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα και την υγιεινή των υφισταμένων του, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Εργασιακή εμπειρία κατ’ ελάχιστον 5 ετών στον κλάδο των τροφίμων και της
  εστίασης, κατά προτίμηση στην παραγωγική διαδικασία. Προϋπηρεσία σε εταιρία εστίασης θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν.
 • Ισχυρή προσωπικότητα και ικανότητα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης.
 • Γνώση του συστήματος ISO 22000 θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση Η/Υ και MS Office.
 • Γνώση κοστολόγησης προϊόντων.
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης εργασιών.
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.


Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρες πακέτο αποδοχών
 • Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης


Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές. Κωδικός αναφοράς : ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αποστολή Βιογραφικού

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ/ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ

Περιγραφή θέσης εργασίας - καθήκοντα:

 • Παραλαβή, έλεγχος και τακτοποίηση εμπορευμάτων
 • Φόρτωση / εκφόρτωση προϊόντων
 • Καθαριότητα αποθηκών
 • Έλεγχος αποθεμάτων και Απογραφές
 • Σωματικές δυνάμεις χωρίς προβλήματα υγείας
 • Δυνατότητα εξαήμερης απασχόλησης

Απαιτούμενα προσόντα :

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία
  εμπορίας τροφίμων ή συναφούς αντικειμένου.
 • Προϋπηρεσία σε εταιρία εστίασης θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν
 • Επαγγελματικό δίπλωμα και χρήση Clark θα θεωρηθούν ιδιαίτερο προσόν
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρες πακέτο αποδοχών
 • Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης

   

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές. Κωδικός αναφοράς : ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ/ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ

Αποστολή Βιογραφικού

Σύγχρονος εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας

Ο Όμιλος SALAS S.A. διαθέτει έμπειρο, συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης ανθρώπινο δυναμικό, υψηλής εξειδίκευσης & τεχνογνωσίας, άριστες κτηριακές υποδομές & δίκτυο διανομής με στόλο 50 φορτηγών/ψυγείων