Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στη SALAS Group S.A. γνωρίζουμε ότι μπορούμε να συνδράμουμε στην αντιμετώπιση κοινωνικών, περιβαλλοντικών και ηθικών ζητημάτων.

Πιστεύουμε πως η άριστη εξυπηρέτηση και η ανοιχτή επικοινωνία μπορούν να κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό, όσο και σε κοινωνικο επίπεδο. Η ικανή και εξειδικευμένη ομάδα συνεργατών μας, δημιουργεί μαζί σας καθημερινές συνήθειες στο μεσημεριανό φαγητό, ενισχύει αθλητικά γεγονότα και αθλητές, τροφοδοτεί πολλές χιλιάδες μαθητές, ασθενείς, στρατιωτικό προσωπικό, και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με συνέπεια και υπευθυνότητα.  

Γι’ αυτό, συνεργαζόμαστε με ειδικούς του χώρου της εστίασης αλλά και εξαιρετικούς επαγγελματίες από όλους τους τομείς, για να διασφαλίσουμε ότι οι αποφάσεις που λαμβάνουμε είναι καίριες, και κάνουν τη διαφορά – ουσιαστικά και διαχρονικά. Στον πυρήνα των δραστηριοτήτων μας βρίσκεται ο άνθρωπος και σκοπός μας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Για εμάς, η Εταιρική Κοινωvική Ευθύνη αποτελεί την ηθική πυξίδα που οδηγεί στη χάραξη της μελλοντικής μας πορείας.

THINK GREEN / ΣΚΕΨΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ


Σεβόμαστε το περιβάλλον, μελετάμε συνεχώς για το πως θα διαχειριστούμε πιο προσεκτικά τους διαθέσιμους πόρους μας, παρέχοντας συγχρόνως τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας. Ενημερωνόμαστε για το πως θα προμηθευόμαστε και θα προμηθεύουμε υπεύθυνα και θα συνδράμουμε στη σημαντική μείωση των ρύπων.

Η SALAS τηρεί τις πρότυπες περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία.

Καλλιεργούμε νέο τρόπο σκέψης και ενημερώνουμε συνεχώς την ομάδα, τους συνεργάτες και τους πελάτες μας για τη βαρύτητα των ηθικών και κοινωνικών ευθυνών μας προς στο Περιβάλλον. Αναρτούμε πινακίδες και μηνύματα για την Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση και Αφύπνιση του προσωπικού σε όλες μας τις κτιριακές εκταταστάσεις (Ελληνικά, Αγγλικά, Αραβικά). Σκέφτόμαστε Πράσινα με:

  • Κατάλληλη Εκπαίδευση Προσωπικού
  • Φυσικό Αέριο
  • Led Φωτισμό
  • Πινακίδες με έμφαση στην Προστασία του Περιβάλλοντος
  • Ανακύκλωση
  • Νόμιμη Εναπόθεση μη χρήσιμων υλικών και εξοπλισμού

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ


Ως υποδειγματικός εταιρικός πολίτης είναι καθήκον μας να υλοποιούμε και να στηρίζουμε δράσεις κοινωνικής ευθύνης. Συμμετέχουμε ενεργά παρέχοντας υλική βοήθεια όπου υπάρχει ανάγκη και στηρίζουμε οικογένειες και συνανθρώπους μας με συνεχή και έντονη εθελοντική δράση. 

Πιστεύουμε σθεναρά πως τo μείζον θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης πρέπει να αντιμετωπίζεται συνεργατικά και πολύπλευρα. 

Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής μας, δημιουργούμε τυπικά και άτυπα δίκτυα αλληλεγγύης με σκοπό την παροχή τροφής και άλλων αγαθών και υπηρεσιών προς συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Προσφέρουμε τα απαραίτητα υλικά αγαθά που εξασφαλίζουν την επιβίωση κοινοτήτων και ανθρώπων, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής.

Διασφαλίζουμε ότι θα δημιουργήσουμε βιώσιμα και μακροπρόθεσμα οφέλη για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, μέσα από την κοινωνική συνεισφορά μας.

ΚΑΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΚΑΛΗ ΖΩΗ


Η υγιεινή διατροφή γίνεται ολοένα και πιο σημαντική για όλες τις ηλικίες. Αυτό έιναι κάτι που αντιλαμβανόμαστε καλά γι' αυτό αναλαμβάνουμε ενεργό ρόλο στη δημιουργία πιο υγιεινού φαγητού για πιο υγιεινή ζωή.

Η υγιεινή διατροφή γίνεται ολοένα και πιο σημαντική για όλες τις ηλικίες. Αυτό έιναι κάτι που αντιλαμβανόμαστε καλά γι' αυτό αναλαμβάνουμε ενεργό ρόλο στη δημιουργία πιο υγιεινού φαγητού για πιο υγιεινή ζωή.

Η ενθάρρυνση υγιεινών διατροφικών συνηθειών σε παιδιά και νέους συμβάλλει στη σωστή ανάπτυξη και αποτελεί επένδυση στην υγεία τους και το μέλλον.

Για να εξασφαλιστεί μια ισορροπημένη διατροφή, είναι σημαντικό τα καθημερινά γεύματα να περιλαμβάνουν μια ποικιλία τροφίμων, η οποία ελαχιστοποιεί την πιθανότητα να υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις θρεπτικών συστατικών.

Αναγνωρίζουμε πως με το να προσφέρουμε υγιεινά και θρεπτικά γεύματα από εκλεκτές πρώτες ύλες, μπορούμε να βοηθήσουμε τους εργαζομένους και τους πελάτες μας να υιοθετήσουν έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής, προωθώντας την πρωτοβουλία "Καλή Διατροφή, Καλή Ζωή".

ΚΑΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΚΑΛΗ ΖΩΗ


Η υγιεινή διατροφή γίνεται ολοένα και πιο σημαντική για όλες τις ηλικίες. Αυτό έιναι κάτι που αντιλαμβανόμαστε καλά γι' αυτό αναλαμβάνουμε ενεργό ρόλο στη δημιουργία πιο υγιεινού φαγητού για πιο υγιεινή ζωή.

Η ενθάρρυνση υγιεινών διατροφικών συνηθειών σε παιδιά και νέους συμβάλλει στη σωστή ανάπτυξη και αποτελεί επένδυση στην υγεία τους και το μέλλον.

Για να εξασφαλιστεί μια ισορροπημένη διατροφή, είναι σημαντικό τα καθημερινά γεύματα να περιλαμβάνουν μια ποικιλία τροφίμων, η οποία ελαχιστοποιεί την πιθανότητα να υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις θρεπτικών συστατικών.

Αναγνωρίζουμε πως με το να προσφέρουμε υγιεινά και θρεπτικά γεύματα από εκλεκτές πρώτες ύλες, μπορούμε να βοηθήσουμε τους εργαζομένους και τους πελάτες μας να υιοθετήσουν έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής, προωθώντας την πρωτοβουλία "Καλή Διατροφή, Καλή Ζωή".