Η Εταιρία

Πιστοποιήσεις


Ο  Όμιλος SALAS S.A. διαθέτει τις παρακάτω Διεθνείς Πιστοποιήσεις :

 • Διεθνές Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2005 
  Παραλαβή, Αποθήκευση, Παραγωγή, Κατάψυξη, Αναθέρμανση, Διακίνηση, Διάθεση Πλήρη Γευμάτων Ζεστής & Κρύας Κουζίνας – Catering και Παροχή Επισιτιστικών Υπηρεσιών στις Εγκαταστάσεις του Πελάτη με Διάθεση Προσωπικού.
  Κατηγορία Ε.

 • Διεθνές Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2005 
  Αποθήκευση, Συσκευασία, Ανασυσκευασία, Διακίνηση, Εμπορία και Διανομή Τροφίμων, (Ξηρής Αποθήκευσης, Αποθήκευσης σε ψύξη ή Κατάψυξη) & Προϊόντων Παντοπωλείου.
  Κατηγορία G.

 • Διεθνές Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 
  Παραλαβή, Αποθήκευση, Παραγωγή, Κατάψυξη, Αναθέρμανση, Διακίνηση, Διάθεση Πλήρη Γευμάτων Ζεστής & Κρύας Κουζίνας – Catering και Παροχή Επισιτιστικών Υπηρεσιών στις Εγκαταστάσεις του Πελάτη με Διάθεση Προσωπικού.

 • Διεθνές Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015
  Αποθήκευση, Συσκευασία, Ανασυσκευασία, Διακίνηση, Εμπορία & Διανομή Τροφίμων, (Ξηρής Αποθήκευσης, Αποθήκευση σε Ψύξη ή Κατάψυξη) & Προιόντων Παντοπωλείου Συμπεριλαμβανομένων Καθαριστικών, Απορρυπαντικών, Ειδών Ατομικής Υγιεινής, Σχολικών Ειδών

 • Διεθνές Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας  ISO 9001:2015  
  Παραλαβή, Αποθήκευση, Παραγωγή, Κατάψυξη, Αναθέρμανση, Διακίνηση, Διάθεση Πλήρη Γευμάτων Ζεστής & Κρύας Κουζίνας – Catering και Παροχή Επισιτιστικών Υπηρεσιών στις Εγκαταστάσεις του Πελάτη με Διάθεση Προσωπικού.

 • Διεθνές Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας  ISO 9001:2015  
  Αποθήκευση, Συσκευασία, Ανασυσκευασία, Διακίνηση, Εμπορία & Διανομή Τροφίμων, (Ξηρής Αποθήκευσης, Αποθήκευση σε Ψύξη ή Κατάψυξη) & Προιόντων Παντοπωλείου Συμπεριλαμβανομένων Καθαριστικών, Απορρυπαντικών, Ειδών Ατομικής Υγιεινής, Σχολικών Ειδών.

 • Διεθνές Σύστημα Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία ΕΛΟΤ 1801:2008 (OHSAS 18001:2007) 
  Παραλαβή, Αποθήκευση, Παραγωγή, Κατάψυξη, Αναθέρμανση, Διακίνηση, Διάθεση Πλήρη Γευμάτων Ζεστής & Κρύας Κουζίνας – Catering και Παροχή Επισιτιστικών Υπηρεσιών στις Εγκαταστάσεις του Πελάτη με Διάθεση Προσωπικού.

 • Διεθνές Σύστημα Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία ΕΛΟΤ 1801:2008 (OHSAS 18001:2007) 
  Αποθήκευση, Συσκευασία, Ανασυσκευασία, Διακίνηση, Εμπορία και Διανομή Τροφίμων, (Ξηρής Αποθήκευσης, Αποθήκευσης σε ψύξη ή Κατάψυξη) & Προϊόντων Παντοπωλείου Συμπεριλαμβανομένων Καθαριστικών, Απορρυπαντικών, Ειδών Ατομικής Υγιεινής, Σχολικών Ειδών.

 • Διεθνής Πιστοποίηση HALAL (HALAL Certification Services GMbH)

Εξειδίκευση & σύγχρονος εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας

Ο Όμιλος SALAS S.A. διαθέτει έμπειρο, συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης ανθρώπινο δυναμικό, υψηλής εξειδίκευσης & τεχνογνωσίας, άριστες κτηριακές υποδομές & δίκτυο διανομής με στόλο 50 φορτηγών/ψυγείων